AD:靠谱的微信小程序外包开发

admin

admin

发表于 2017-02-05 23:40:42

API-逻辑层-微信 小程序开发框架-微信 小程序开发教程API

小程序开发框架提供丰富的微信原生 API,可以方便的调起微信提供的能力,如获取用户信息,本地存储,支付功能等。

详细介绍请参考 API 文档


扩展阅读:

微信 小程序开发框架:逻辑层(App Service)-微信 小程序开发教程

注册程序-逻辑层-微信 小程序开发框架-微信 小程序开发教程

注册页面-逻辑层-微信 小程序开发框架-微信 小程序开发教程

模块化-逻辑层-微信 小程序开发框架-微信 小程序开发教程

API-逻辑层-微信 小程序开发框架-微信 小程序开发教程


150阅读 | 0评论
你的回应
写文章

1453