AD:靠谱的微信小程序外包开发

admin

admin

发表于 2017-02-06 12:50:18

wx.showNavigationBarLoading详解-设置导航条-界面API-微信小程序API-微信 小程序开发教程在当前页面显示导航条加载动画。

扩展阅读:

设置导航条详解-界面API-微信小程序API-微信 小程序开发教程

wx.hideNavigationBarLoading详解-设置导航条-界面API-微信小程序API-微信 小程序开发教程

wx.showNavigationBarLoading详解-设置导航条-界面API-微信小程序API-微信 小程序开发教程

wx.setNavigationBarTitle详解-设置导航条-界面API-微信小程序API-微信 小程序开发教程


166阅读 | 0评论
你的回应
写文章

1596